Lovaktiviteter

På skolloven anordnar vi vanligtvis olika former av lovaktiviteter, det vill säga ridläger, pay & jumps, turridningar, osv. Information och anmälning angående detta kommer att läggas in under denna flik när det är aktuellt!

Sommarridlöger

Nu är det snart sommar och våra ridläger drar igång! Se bifogad bild för mer information.